Údolím Lapků z Drakova

Naučná stezka vedoucí údolím Černé Opavy na území 3 lesních správ. Naučná stezka Údolím lapků z Drakova vede po turistické značce kolem Černé Opavy z Vrbna pod Pradědem – Mnichova přes Drakov na Rejvíz, je dlouhá 12 km a má 10 zastavení. Je věnovaná přírodě a historii území, kterým vedla stará kupecká stezka. Území bylo významné z hlediska těžby železných rud a zlata v Černé Opavě. Bohatou historii tohoto, dnes opuštěného, území připomíná cenná technická památka - stará dřevouhelná pec či zříceniny hradů rozeseté po okolních kopcích opředené pověstmi o lapcích a loupežnících. Území skýtá i množství přírodních zajímavostí. Jednou z nich je Přírodní rezervace Suchý vrch s reliktní borovicí v blízkosti stezky či výskyt vzácného střevlíka hrbolatého. 
Projekt naučné stezky zabezpečila ACTAEA a spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, LČR s.p. Lesní správa Město Albrechtice, Jeseník a Karlovice, Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku, Spolkem pro rozvoj Rejvízu a Klubem přátel Zlaté Hory. Projekt Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
 
Každoročně se na Drakově konají slavnosti Lapků z Drakova, o akci budeme včas informovat.
 
Zastavení naučné stezky:
1A. Tajemný mnich z Mnichova
1B. Mnichov
2. Kamenná moře aneb kde jsou doma borovice
3. Přírodní poklady u Josefského hamru
4. Dračí spáry aneb celnice a osada Drakov
5. Kde se tavilo železo
6. Černé vlasy krásné Pavly
7. Lapkové na Koberštejně
8. Loupežnické louky
9. Tmavé hvozdy loupežnické
10. Tajemný Rejvíz

 

www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/naucne-stezky/Stranky/udolim-lapku-z-drakova.aspx?returl=%2fvolny-cas-v-lese%2fnaucne-stezky%2fStranky%2fdefault.aspx%3frgn%3d7%26page_lvSearchRes%3d3