Krasovský Kotel

Krasovský kotel je přírodní rezervace ležící severním směrem od obce Krasov a na severozápadním úbočí Kozího vrchu ( 678 m.n.m.). Východním směrem od obce Krasov je město Krnov, severním směrem se rozkládá Město Albrechtice a západním směrem obec Karlovice a dále západním směrem pak město Vrbno pod Pradědem.Přírodní rezervace Krasovský kotel je součástí pohoří Nízký Jeseník. Přírodní rezervaci tvoří podmáčené louky s rostlinami mečíku střechovitého, který roste na náhorní rovině mezi lesním porostem. Tyto podmáčené louky odděluje les od zemědělské půdy, a v důsledku toho nebyla zdejší lokalita v rámci zúrodnění půdy odvodněna. Oblast je zajímavá velkým množstvím mečíku střechivitého, který se řadí mezi ohrožené druhy rostlin. Kromě mečíku se ve zdejší oblasti daří ovsíku vyvýšenému, psárce luční, metlici trsnaté, třezalce skvrnité, pcháči potočnímu a třtině křovištní. Na zdejším území odborníci objevili na 250 kusů kvetoucích rostlin mečíku. Vzhledem k udržení příznivých podmínek pro růst mečíků je nutné oblast pravidelně kosit a to po odkvětu zdejších rostlin. Kromě výše uvedených druhů rostlin je na několika místech v jihovýchodní části možné vidět kýchavici bílou Lobelovu a ve smrčině u východního okraje třtinu chloupkatou. Tato oblast byla jako přírodní rezervace vyhlášená v roce 1989 na rozloze 11,46 hektarů. Prostor přírodní rezervace se nachází v nadmořské výšce 648 až 667 metrů. Oblastí přírodní rezervace Krasovský kotel prochází turistická značená trasa. Z obce Krasov se vydáme po zelené na rozcestí Pod Lysou. Z tohoto rozcestí se vydáme dále severozápadním směrem po žluté přes rozcestí Krasovský kotel a kolem vrcholku Kozí vrch. Při sestupu bude turistickou trasu křižovat lesní cesta, tato křižovatka leží u jihovýchodního okraje přírodní rezervace. Z obce Karlovice se k přírodní rezervaci vydáme po žluté severovýchodním směrem přes vrchol kopce Milíč ( 698 m.n.m.) a dále přes osadu Velké Purkartice stále po žluté až k hospodě Kotel a odtud jižním směrem budeme stoupat na vrcholek Kozí vrch. Od železniční stanice Krnov se vydáme západním směrem po modré značce přes Bezručův vrch k rozcestí Sanatorium, z tohoto rozcestí dále půjdeme po zelené na rozcestí Pod Lysou a dále po žluté přes rozcestí Krasovský kotel a kolem vrcholu Kozí vrch.